Մահացել է պատգամավոր Արման Եղոյանի հայրը Մոսկվայում ձեռբակալվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավարը Ի՞նչ հիմքով պետք է պահանջեն. Մակունցը՝ Աշոտյանի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հայտարարության մասին (տեսանյութ) Ադրբեջանն արդեն 25 տարի է ունի իր մոտեցումը և իրենք հետ են գնում դրան. Միքայել Զոլյան (տեսանյութ) Քանի գլխանի է այս իշխանությունը, որ թույլ չտա Սերժ Սարգսյանին եւ ՀՀԿ պատվիրակությանը որոշ ժամանակով բացակայել երկրից. Արմեն Աշոտյան ԱԺ վերջին քառօրյան` կիսադատարկ դահլիճում Դա առնվազն անլուրջ վերաբերմունք է սեփական գործի նկատմամբ. Կարեն Հովհաննիսյանը՝ ԱԳՆ հայտարարության խմբագրման մասին Ավագանու անդամը նիստին եկել էր նորածին երեխայի հետ (լուսանկարներ) ԱԺ-ում քննարկվում է զինծառայողին ինքնասպանություն հասցնելու դեպքում մեղավորին պատժելու օրինագիծը Ծիլերը հիմիկվանից դրվում են, թող հանդիպեն, զրուցեն. Աղազարյանը՝ Աննա Հակոբյանի կողմից Մեհրիբանին Արցախ հրավիրելու մասին
Երևան, 06.Դեկտեմբերի.2019,
00
:
00

Կառավարությունն առաջարկում է փոփոխություն անել «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքում

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-քում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախա-գծով (այսուհետ՝ Նախագիծ) առաջարկվում է «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածով նախատեսված՝ վարկային կազմակերպությունների կողմից վճարվող տարեկան պարտադիր վճարի չափը նախորդ տարվա վերջի դրությամբ ակտիվների 0.07 տոկոսի փոխարեն սահմանել 0.01 տոկոսի չափով, այսինքն՝ բանկերի համար սահմանված վճարի չափով: Նախագծով, ըստ էության, առաջարկվում է Վարկային կազմակերպությունների կողմից վճարվող գումարը նվազեցնել մոտ 86%-ով` այսինքն՝ 7 անգամ։ 

Որպես նախագծով առաջարկվող կարգավորման հիմնավորում՝ ներկայացվում են մի քանի փաստարկներ: Մասնավորապես.
- բանկերի և վարկային կազմակերպությունների փաստացի վճարները գրեթե հավասար են, և առաջակվող կարգավորումն ուղղված է օրենքով սահմանված վճարների տարբեր չափերով պայմանավորված համակարգային անարդարության լուծմանը: Կարգավորման արդյունքում կնվազեն նաև վարկային կազմակերպությունների կողմից կատարվող ծախսերը, ինչն էլ շուկայական հարաբերությունների և վարկային կազմակերպությունների մրցակցային առկա դաշտի պայմաններում կարող է ունենալ վարկերի տոկոսների նվազման ազդեցություն,
- ֆինանսական համակարգի հաշտարարին ներկայացված բողոքների մասով բանկերի նկատմամբ ներկայացված բողոքների քանակը ավելի քան 5 անգամ գերազանցում է վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ ներկայացվող բողոքների քանակը: Ընդ որում, եթե վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ բողոքները վերաբերում են միայն վարկային գոր-ծարք¬ներին, ապա բանկերի նկատմամբ ներկայացված բողոքները ներառում են նաև այլ գործարքներ: Հետևաբար, սա նույնպես փաստում է վճարների տարբերության անարդարության մասին,
- առաջարկվող փոփոխության արդյունքում նվազ հավաքագրված գումարները ֆինանսա-կան համակարգի հաշտարարի գրասենյակի գործունեության համար խնդիր չեն առաջացնի, քա¬նի որ գրասենյակի տարեկան շահույթը կազմում է ավելի քան 150 մլն դրամ, ինչը կազմում է հա¬վաքագրված միջոցների ավելի քան 20 տոկոսը, իսկ բանկերի և վարկային կազմակեր-պու-թյուն¬ների ակտիվները տարեցտարի միայն աճում են:
Հարկ ենք համարում անդրադառնալ Նախագծով առաջարկվող կարգավորմանը Հայաս-տանի Հանրապետությունում ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի (այսուհետ՝ Գրասենյակ) ֆինանսավորման մոդելի վերլուծության լույսի ներքո: Այսպես, Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի ֆինանսավորման մոդելի հիմքում ընկած են հետևյալ սկզբունքները.
• ֆինանսավորումն իրականացվում է այնպես, որպեսզի անկախ կառավարման համա-կար¬գի միջոցով ապահովվի գրասենյակի և հաշտարարի անկախ, անաչառ և բավարար միջոցներով պայմանավորված բնականոն գործունեությունը,
• ֆինանսավորման համամասնությունը որոշված է հաշվի առնելով ֆինանսական համա¬կար¬գում ֆինանսական կազմակերպությունների ակտիվների մեծությունների համամասնու¬թյուն¬ները,
• ֆինանսավորման մոդելն այնպիսին է, որ բոլոր ֆինանսական կազմակերպությունները, որոնք օրենքի իմաստով մասնակցում են ինստիտուտի ձևավորմանը, մասնակցում են ֆինանսա¬վորմանն առանց բացառությունների, մասնավորապես՝ առանց հաշվի առնելու հաճախորդների քա¬նակը, իրականացվող գործառույթները և այլն (նման գործոնները հաշվի կառնվեին, եթե ներդրվեր այլ ֆինանսավորման համակարգ)
• ֆինանսավորման մոդելում հաշվի է առնվել միջազգային այն սկզբունքը, որ անբավարար ֆի¬նանսավորման դեպքում խորհուրդը կարող է հավաքագրել չբավարարող միջոցները կամ հա¬կա¬ռակը՝ ավելցուկ առաջանալու դեպքում այդ ավելցուկ միջոցները վերադարձվում են ֆինան¬սա¬կան կազմակերպություններին, որոնք իրենց վճարումներին համամասնորեն ստանում են ավել¬ցուկը,
• ձևավորվում է պահուստային ֆոնդ, որն անհրաժեշտության դեպքում ապահովում է գրա¬սեն¬յակի բնականոն գործունեությունը։
Վերոշարադրյալ սկզբունքների վերլուծությունից բխում է, որ Գրասենյակի ֆինանսավոր-ման՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գործող մոդելի դեպքում կազմակերպու-թյուն¬ների կողմից կատարվող վճարների չափը սահմանելիս հիմք է ընդունվում ոչ թե այդ կազ-մա¬կերպությունների դեմ ներկայացված բողոքների քանակը, այլ վերջիններիս ակտիվների մեծու-թյունը, այլ կերպ ասած՝ Գրասենյակի ֆինանսավորումն իրականացվում է ակտիվների նկատ¬մամբ ֆիքսված միջոցներ հավաքագրելու մոդելով և ոչ թե քննված կամ սպասարկված բողոքների կամ պահանջներին համապատասխան ֆինանսավորում հավաքագրելու մոդելով, ուստի Նախա¬գծի հեղինակների կողմից ներկայացվող այն փաստարկը, որ կազմակերպությունների կողմից կատարվող վճարների փաստացի չափերի համամասնությունն անհրաժեշտ է համապատաս¬խա¬նեց¬նել Գրասենյակի կողմից քննվող բողոքների համամասնությանը, կարող է կիրառելի լինել ֆինանսավորման այլ համակարգ ներդնելու պարագայում միայն։
Ավելին, եթե որպես վճարի չափի սահմանման հիմք՝ հաշվի առնվի կազմակերպության դեմ ներկայացված պահանջների քանակը, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում ամենամեծ չա¬փով վճարը պետք է սահմանվի ապահովագրական ընկերությունների համար, քանի որ հենց վեր-ջիններիս դեմ ներկայացված պահանջներն են կազմում Գրասենյակի կողմից քննվող պահանջ¬ների գերակշռող մասը:
Այս առումով գտնում ենք, որ Գրասենյակի ֆինանսավորումը բողոքների քանակով և կա-ռուցվածքով պայմանավորելը նպատակահարմար չէ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկան փոքր է և ցանկացած նոր տիպի ծառայության մուտքը շուկա կարող է հան¬գեցնել ներկայացվող բողոքների կառուցվածքային փոփոխության, ինչպես օրինակ՝ 2011թ.-ին ԱՊՊԱ-ի ներդրմանը զուգընթաց՝ կտրուկ փոփոխվեց Գրասենյակ ներկայացված բողոքների դի¬նամիկան, մասնավորապես՝ ընդամենը 1 տարում ԱՊՊԱ-ի դեմ բողոքները դարձան գերակշռող։
Վարկային կազմակերպությունների և Բանկերի դեմ ներկայացված բողոքների քանակի վերաբերյալ հարկ է նշել, որ Վարկային կազմակերպությունների դեմ Գրասենյակ ներկայացված բողոքների քանակը 31.10.2019թ-ի դրությամբ 2017թ-ի նկատմամբ մոտավորապես քառա¬պատկվել է, իսկ պահանջ-դիմումների քանակն աճել է ավելի քան 11 անգամ և աճի տեմպը չի դադարում։ Հատկանշական է, որ նույն ժամանակահատվածում Բանկերի դեմ ներկայացված բո¬ղոք¬ների քանակն ավելացել է 1,6 անգամ, իսկ պահանջ-դիմումների քանակն աճել է ավելի քան 5,5 անգամ։ Այսինքն՝ նշված ժամանակահատվածում Վարկային կազմակերպությունների դեմ ներ¬կայացված թե´ բողոքների, թե´ պահանջ-դիմումների դինամիկ աճն ավելի քան կրկնակի ան¬գամ ավելացել են Բանկերի դեմ ներկայացված բողոքների դինամիկ աճի նկատմամբ։ Բողոք¬նե¬րի նման դինամիկան շարունակվելու դեպքում մի քանի տարի անց Վարկային կազմակեր¬պու¬թյուն¬ների դեմ ներկայացված բողոքների քանակը կարող է գերազանցել Բանկերի դեմ ներկա¬յաց¬ված բողոքների քանակը։
Հարկ է նշել, որ 2017-2019թթ. ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից Հաշտարարի գրասենյակ վճարված գումարների վերաբերյալ տեղեկատվության համաձայն՝ վարկային կազմակերպությունների չափաբաժինը ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմում է միջինում 33%, իսկ նույն ժամանակահատվածում Բանկերի կողմից իրականացված վճարումները մուտքերի նկատմամբ կազմում է միջինում 59%, ինչը մոտ 80%-ով ավել է, քան Վարկային կազմակեր¬պու¬թյունների կողմից իրականացված վճարումները։ Հարկ է նշել, որ 2009-2019թթ. համար միջի¬նացված արժեքով Վարկային կազմակերպությունների մեկ տարվա ընդհանուր ակտիվները կազ¬մում եմ Բանկերի մեկ տարվա ընդհանուր ակտիվների 7%-ը։ Այսինքն՝ բանկերի ակտիվների մե¬ծու¬թյունն էապես տարբերվում է վարկային կազմակերպությունների ակտիվների մեծությունից, ուստի ֆիքսված գումարներով միջոցների հավաքագրման դեպքում պետք է հաշվի առնվի ակ¬տիվ¬ների տեսանկյունից համակարգի յուրաքանչյուր մասնակցի կշիռը։
Բացի դրանից, հարկ է նշել նաև, որ ֆինանսավորման համակարգի արդարացիությունն ապա¬հովելու տեսանկյունից, Նախագծով չի դիտարկվում նաև ֆինանսական համակարգի այլ մասնակիցների դերակատարումը։ Այս կապակցությամբ գտնում ենք, որ միայն երկու տեսակի ֆի¬նանսական կազմակերպությունների նկատմամբ վճարների հավասար տոկոսային մոտեցում սահ¬մանելը դեռևս չի ապահովում ֆինանսավորման համակարգի արդարացիությունը:
Նախագծի ընդունման հիմնավորման այն դրույթի վերաբերյալ, ըստ որի՝ առաջարկվող փոփոխության արդյունքում նվազ հավաքագրված գումարները Գրասենյակի գործունեության համար խնդիր չեն առաջացնի, հարկ է նկատի ունենալ, որ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է, ուստի անհրաժեշտ է գնահատել՝ արդյոք կատարվող փոփոխությունների դեպքում Գրասենյակը կարող է ապահովել սահուն և պատշաճ գործունեություն:
Հարկ ենք համարում ներկայացնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի ֆինանսավորման վերաբերյալ միջազգային փորձը.
Ֆինանսական օմբուդսմենի/հաշտարարի գրասենյակի ֆինանսավորման սկզբունքները տար¬բեր են: Այսպես, հազվադեպ երկրներում Գրասենյակների գործունեության առաջին տա¬րի-ների ֆինանսավորումն իրականացվում է կառավարության կամ կենտրոնական բանկերի կող-մից, սակայն օմբուդսմենների գրասենյակների մեծ մասը ֆինանսավորվում է ֆինանսական կազ¬մա¬կերպությունների կողմից կատարվող պարտադիր վճարների միջոցով: Պարբերաբար վճա¬րում¬ներն իրականացվում են օմբուդսմենի/հաշտարարի հաշվին կամ վերահսկող մարմնի հաշ¬վին, որը գումարները ստանալուց հետո փոխանցում է Հաշտարարի հաշվին։ Կան երկրներ, որ-տեղ նշված գումարները հավաքագրվում են ֆինանսական կազմակերպությունների ասոցիա-ցիա¬ների կողմից։ Տարբեր երկրներում ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կատարվող վճա¬րումներն իրականացվում են տարբեր կերպ. երկրների մի մասում (Մեծ Բրիտանիա, Ավստրա¬լիա, Բելգիա, Լեհաստան, Նոր Զելանդիա) դրանք գոյանում են ֆիքսված վճարներից և կազմակերպությունների դեմ ներկայացված բողոքների քանակից կախված վճարներից, երբ ամեն քննված գործի համար Ֆինանսական կազմակերպություններին ներկայացվում է վճարման են¬թակա հաշիվ, որոշ երկրներում` բոլոր ֆինանսական կազմակերպությունները վճարում են հավասար չափաբաժիններով սահմանված վճարներ (Մալայզիա), իսկ որոշներում` ֆինանսական կազմակերպությունների ակտիվներից (Կանադա, Իռլանդիա, Լեհաստան, Նիդերլանդներ):
Բոլոր կազմակերպություններից գումար գանձելու նշանակությունը մասնագետները տես-նում են նրանում, որ օմբուդսմենի գոյության հետևանքով հանրության շրջանում համակարգի նկատմամբ վստահության բարձրացման հետևանքով շահում են բոլոր կազմակերպությունները:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ Հաշվի առնելով, որ Նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս ներդրված Գրասենյակի ֆինանսավորման մոդելի պայման¬ներում առաջարկվող կարգավորումը կարող է հանգեցնել Գրասենյակի բնականոն գործունեու¬թյան խաթարման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առաջարկում է նախագծով քննարկվող գործող օրենքի հոդվածը թողնել անփոփոխ:

 


Վերոնշյալ օրենքի նա¬խագծով առաջարկվում է նվազեցնել վարկային կազմակերպությունների կողմից Ֆինան¬սական համակարգի հաշտարարի գրասենյակին կատարվող պար¬տադիր վճար¬ների տարեկան չափը, ներ¬կա¬յումս գործող՝ նախորդ տարվա վերջի դրությամբ ակտիվների 0.07 տոկոսի փոխարեն սահմանելով 0.01 տոկոս:

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Как Голливуд формирует общество по образцу восточных каст (часть 2) Անցկացվել է զինված ուժերի ղեկավար կազմի խորհրդակցություն. Արտակ Դավթյանը հանձնարարականներ է տվել Как Голливуд формирует общество по образцу восточных деспотий (часть 1) (WP) «Ֆլեշ» բենզալցակայանի դանակահարված աշխատակիցը լավ է. հարուցվել է քրգործ ՀՀ ԶՈՒ զորամասերից մեկում հայտարարվել է ուսումնական տագնապ Բարձրագույն դատական խորհուրդն ընդունել է Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանին «Հյուսիս-հարավ»-ի գործով գործել են հանցավոր սխեմաներ, կա 18 մեղադրյալ. շուրջ 23.7մլրդ դրամի վնաս է հասցվել Այն պարտիզանական քայլերը, որոնք մտադիր են իրականացնել, բների մեջ խեղդվելու են. պատգամավոր (տեսանյութ) Глобальное потепление заблокировало 60 белых медведей вместе с людьми в селе на Чукотке (ВИДЕО) (WP) Արցախյան հարց, հնարավոր սցենարներ․ Հյուրը՝ Վովա Վարդանով ՀՅԴ շարքերից հեռացված երեք երիտասարդներից մեկը տարիներ առաջ իմ ուսանողներից է եղել. պատգամավոր Ադրբեջանական կողմի կրակոցից Արցախում վիրավորված սպան կրկին կվիրահատվի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունել է Գվատեմալայի Կոնգրեսի պատվիրակությանը Իրանում հարսանիքի ժամանակ պայթյունի հետևանքով 11 մարդ Է զոհվել Грузинские оппозиционеры обратились к РФ за помощью в ситуации с задержанным в Южной Осетии врачом (WP) Մահացել է պատգամավոր Արման Եղոյանի հայրը Բարսեղ Բեգլարյանը եւ Սերգո Կարապետյանն առերեսվել են Պրեմիերա. Անահիտ Սիմոնյան և Նորո -«Իրար համար» (տեսանյութ) Մոսկվայում ձեռբակալվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավարը Ի՞նչ հիմքով պետք է պահանջեն. Մակունցը՝ Աշոտյանի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հայտարարության մասին (տեսանյութ) Британская полиция ищет свидетелей странного ДТП, в результате которого погиб российский миллиардер Дмитрий Обретецкий (WP) Ի՞նչ է տեղի ունենում Արցախի շուրջ. Ավետիք Չալաբյան Քրեական գործ հարուցող մարմինները գործադիր իշխանության ազդեցության տակ են․ Ռոբերտ Քոչարյան Վթարի պատճառով 24 ժամ ջուր չի լինելու Мозг полярников уменьшился после 14 месяцев в Антарктиде (WP) Ադրբեջանն արդեն 25 տարի է ունի իր մոտեցումը և իրենք հետ են գնում դրան. Միքայել Զոլյան (տեսանյութ) Հափշտակություն, պաշտոնեական կեղծիք եւ յուրացում. Վանաձորի դպրոցներից մեկի տնօրենը հափշտակել է 6 մլն դրամ Քանի գլխանի է այս իշխանությունը, որ թույլ չտա Սերժ Սարգսյանին եւ ՀՀԿ պատվիրակությանը որոշ ժամանակով բացակայել երկրից. Արմեն Աշոտյան ԱԺ վերջին քառօրյան` կիսադատարկ դահլիճում Դա առնվազն անլուրջ վերաբերմունք է սեփական գործի նկատմամբ. Կարեն Հովհաննիսյանը՝ ԱԳՆ հայտարարության խմբագրման մասին Ավագանու անդամը նիստին եկել էր նորածին երեխայի հետ (լուսանկարներ) ԱԺ-ում քննարկվում է զինծառայողին ինքնասպանություն հասցնելու դեպքում մեղավորին պատժելու օրինագիծը Մեր թիմի բոլոր ներկայացուցիչներն էլ եկել են անցյալից. Հովիկ Աղազարյանը՝ փոխնախարարին առաջադրված մեղադրանքի մասին Ծիլերը հիմիկվանից դրվում են, թող հանդիպեն, զրուցեն. Աղազարյանը՝ Աննա Հակոբյանի կողմից Մեհրիբանին Արցախ հրավիրելու մասին Արտակ Մելիքյանը, Վանիկ Չալոյանը և Անուշ Հովհաննիսյանը արտաքսվել են ՀՅԴ շարքերից Դուք չգիտե՞ք դրա մասին, որ կեղծ խաղող են մթերել, հետո դրսից ինչ-որ կոնյակներ են բերել, որ ձեւակերպեն հայկական կոնյակ. Փաշինյան Վերաքննիչ դատարանում քննվում է Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու հարցը ՀՀ և Արցախի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց և այդ մեկ մարդը ես եմ. Նիկոլ Փաշինյան Հովիկ Աղազարյանի ճեպազրույցը Արցախի բանակցություններում նախկինների ժառանգությունն այնպես չէ, որ շատ դրական է. Արման Մելիքյան (տեսանյութ) Մենք էլ գոհ չենք այս ցուցնաիշներից, բայց մենք բարձրանում ենք սանդուղք, որն ունի 100 աստիճան. Փաշինյան "Молодые, активные, с ответственностью – нах@й в России не нужны". Заявление Дудя перед приговором Жукову (WP) Շատ լավ գիտենք, թե այդ ժողովը վարող Հրանտ Մարգարյանն ինչով էր զբաղված 90-ականներին, երբ թմրանյութ էր տեղափոխում. Բաբաջանյան Հայկ Մարությանը նվեր ստացած փողկապը «նվիրեց» շեյխերին և շեյխուհիներին (տեսանյութ) Երևանի ավագանու նիստն ավարտվեց. օրակարգում ներառված միակ հարցը ընդունվեց Լավ է էլի, խելքի են գալիս, որ պետք է բանակցային գործընթացով լինի ու հռետորաբանությունն էլ նվազում է. Գաբրիել Բալայան (տեսանյութ) Մարությանը չպատասխանեց հարցին՝ արդյոք ավագանու անդամների՝ ջինսերով և մայկաներով ներկայանալը ավագանու նիստերին անհարգալից վերաբերմունք չէ՞ Որքա՞ն է Բրեգովիչի հոնորարն Ամանորյա գիշերը ելույթ ունենալու համար. ավագանու անդամի հարցը՝ քաղաքապետին 18-ամյա երիտասադին մեղադրանք է առաջադրվել կեղծ թղթադրամներ պահելու և իրացնելու համար Բարսեղ Բեգլարյանը չի, իրա ստվերն է. ձայնագրություն
Как Голливуд формирует общество по образцу восточных каст (часть 2) Անցկացվել է զինված ուժերի ղեկավար կազմի խորհրդակցություն. Արտակ Դավթյանը հանձնարարականներ է տվել Как Голливуд формирует общество по образцу восточных деспотий (часть 1) (WP) «Ֆլեշ» բենզալցակայանի դանակահարված աշխատակիցը լավ է. հարուցվել է քրգործ ՀՀ ԶՈՒ զորամասերից մեկում հայտարարվել է ուսումնական տագնապ Բարձրագույն դատական խորհուրդն ընդունել է Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանին «Հյուսիս-հարավ»-ի գործով գործել են հանցավոր սխեմաներ, կա 18 մեղադրյալ. շուրջ 23.7մլրդ դրամի վնաս է հասցվել Այն պարտիզանական քայլերը, որոնք մտադիր են իրականացնել, բների մեջ խեղդվելու են. պատգամավոր (տեսանյութ) Глобальное потепление заблокировало 60 белых медведей вместе с людьми в селе на Чукотке (ВИДЕО) (WP) Արցախյան հարց, հնարավոր սցենարներ․ Հյուրը՝ Վովա Վարդանով ՀՅԴ շարքերից հեռացված երեք երիտասարդներից մեկը տարիներ առաջ իմ ուսանողներից է եղել. պատգամավոր Ադրբեջանական կողմի կրակոցից Արցախում վիրավորված սպան կրկին կվիրահատվի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունել է Գվատեմալայի Կոնգրեսի պատվիրակությանը Իրանում հարսանիքի ժամանակ պայթյունի հետևանքով 11 մարդ Է զոհվել Грузинские оппозиционеры обратились к РФ за помощью в ситуации с задержанным в Южной Осетии врачом (WP) Մահացել է պատգամավոր Արման Եղոյանի հայրը Բարսեղ Բեգլարյանը եւ Սերգո Կարապետյանն առերեսվել են Պրեմիերա. Անահիտ Սիմոնյան և Նորո -«Իրար համար» (տեսանյութ) Մոսկվայում ձեռբակալվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավարը Ի՞նչ հիմքով պետք է պահանջեն. Մակունցը՝ Աշոտյանի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հայտարարության մասին (տեսանյութ) Британская полиция ищет свидетелей странного ДТП, в результате которого погиб российский миллиардер Дмитрий Обретецкий (WP) Ի՞նչ է տեղի ունենում Արցախի շուրջ. Ավետիք Չալաբյան Քրեական գործ հարուցող մարմինները գործադիր իշխանության ազդեցության տակ են․ Ռոբերտ Քոչարյան Վթարի պատճառով 24 ժամ ջուր չի լինելու Мозг полярников уменьшился после 14 месяцев в Антарктиде (WP) Ադրբեջանն արդեն 25 տարի է ունի իր մոտեցումը և իրենք հետ են գնում դրան. Միքայել Զոլյան (տեսանյութ) Հափշտակություն, պաշտոնեական կեղծիք եւ յուրացում. Վանաձորի դպրոցներից մեկի տնօրենը հափշտակել է 6 մլն դրամ Քանի գլխանի է այս իշխանությունը, որ թույլ չտա Սերժ Սարգսյանին եւ ՀՀԿ պատվիրակությանը որոշ ժամանակով բացակայել երկրից. Արմեն Աշոտյան ԱԺ վերջին քառօրյան` կիսադատարկ դահլիճում Դա առնվազն անլուրջ վերաբերմունք է սեփական գործի նկատմամբ. Կարեն Հովհաննիսյանը՝ ԱԳՆ հայտարարության խմբագրման մասին Ավագանու անդամը նիստին եկել էր նորածին երեխայի հետ (լուսանկարներ) ԱԺ-ում քննարկվում է զինծառայողին ինքնասպանություն հասցնելու դեպքում մեղավորին պատժելու օրինագիծը Մեր թիմի բոլոր ներկայացուցիչներն էլ եկել են անցյալից. Հովիկ Աղազարյանը՝ փոխնախարարին առաջադրված մեղադրանքի մասին Ծիլերը հիմիկվանից դրվում են, թող հանդիպեն, զրուցեն. Աղազարյանը՝ Աննա Հակոբյանի կողմից Մեհրիբանին Արցախ հրավիրելու մասին Արտակ Մելիքյանը, Վանիկ Չալոյանը և Անուշ Հովհաննիսյանը արտաքսվել են ՀՅԴ շարքերից Դուք չգիտե՞ք դրա մասին, որ կեղծ խաղող են մթերել, հետո դրսից ինչ-որ կոնյակներ են բերել, որ ձեւակերպեն հայկական կոնյակ. Փաշինյան Վերաքննիչ դատարանում քննվում է Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու հարցը ՀՀ և Արցախի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց և այդ մեկ մարդը ես եմ. Նիկոլ Փաշինյան Հովիկ Աղազարյանի ճեպազրույցը Արցախի բանակցություններում նախկինների ժառանգությունն այնպես չէ, որ շատ դրական է. Արման Մելիքյան (տեսանյութ) Մենք էլ գոհ չենք այս ցուցնաիշներից, բայց մենք բարձրանում ենք սանդուղք, որն ունի 100 աստիճան. Փաշինյան "Молодые, активные, с ответственностью – нах@й в России не нужны". Заявление Дудя перед приговором Жукову (WP) Շատ լավ գիտենք, թե այդ ժողովը վարող Հրանտ Մարգարյանն ինչով էր զբաղված 90-ականներին, երբ թմրանյութ էր տեղափոխում. Բաբաջանյան Հայկ Մարությանը նվեր ստացած փողկապը «նվիրեց» շեյխերին և շեյխուհիներին (տեսանյութ) Երևանի ավագանու նիստն ավարտվեց. օրակարգում ներառված միակ հարցը ընդունվեց Լավ է էլի, խելքի են գալիս, որ պետք է բանակցային գործընթացով լինի ու հռետորաբանությունն էլ նվազում է. Գաբրիել Բալայան (տեսանյութ) Մարությանը չպատասխանեց հարցին՝ արդյոք ավագանու անդամների՝ ջինսերով և մայկաներով ներկայանալը ավագանու նիստերին անհարգալից վերաբերմունք չէ՞ Որքա՞ն է Բրեգովիչի հոնորարն Ամանորյա գիշերը ելույթ ունենալու համար. ավագանու անդամի հարցը՝ քաղաքապետին 18-ամյա երիտասադին մեղադրանք է առաջադրվել կեղծ թղթադրամներ պահելու և իրացնելու համար Բարսեղ Բեգլարյանը չի, իրա ստվերն է. ձայնագրություն